Căn hộ đầy đủ tiện nghi ở Yokohama và Kawasaki

  • Language
  • english
  • china
  • vietnam

Hỗ trợ cứu trợ Coronavirus (Sinh viên)

・Hỗ trợ giảm tiền thuê nhà đặc biệt vì coronavirus giảm giá 6.000 yên từ tiền thuê nhà hàng tháng. Chiến dịch này sẽ được áp dụng cho đến khi kết thúc hợp đồng.

・Hợp đồng từ 3 tháng trở lên

・Chỉ sinh viên đủ điều kiện nhận hỗ trợ này (Đại học / Trường dạy nghề / Trường ngôn ngữ)

・Đối với tất cả các đơn đăng ký đến ngày 31 tháng 10

Hỗ trợ cứu trợ Coronavirus

・Hỗ trợ giảm tiền thuê nhà đặc biệt vì coronavirus được chiết khấu 3.000 yên từ tiền thuê nhà hàng tháng. Chiến dịch này sẽ được áp dụng cho đến khi kết thúc hợp đồng.

・Hợp đồng từ 3 tháng trở lên

・Đối với tất cả các đơn đăng ký đến ngày 31 tháng 10

*Giới hạn Mùa thu* 「Miễn phí Bộ khăn trải giường cho thuê và Bộ tiện nghi」

・Bộ khăn trải giường trị giá hơn 10.000 yên cho thuê và bộ tiện nghi được cung cấp miễn phí !! Bạn có thể chuyển đến ở mà không cần mua thêm chăn, gối, v.v. Các nhu cầu thiết yếu hàng ngày cũng được cung cấp. Thuận tiện khi dọn đến ở.

・Hợp đồng từ 3 tháng trở lên

・Ứng dụng đến hết ngày 30 tháng 11

Thoải mái hỏi về các vị trí tuyển dụng hoặc đặt chỗ trước.

Yêu cầu qua điện thoại

Giờ kinh doanh:10:00~18:30

Yêu cầu qua email

Thực hiện cuộc điều tra

Rent Life Co., Ltd.

6F, Kaede Dai-2 Building, 2-5-10 Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken -

Thoải mái hỏi về các vị trí tuyển dụng hoặc đặt chỗ trước.

Điện thoại

Giờ kinh doanh:10:00~18:30

Page Top